DNVGL.com

การฝึกอบรมการดูแลสุขภาพ

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานและการรับรองระบบการบริหารงานสำหรับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ​​​​​​

Contact us:

Waripat Juemjarung
Lead Auditor
Gek Eng Tan
Regional Healthcare Manager
SHARE:
PRINT:
Healthcare training