DNVGL.com

การฝึกอบรมการดูแลสุขภาพ

ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานและการรับรองระบบการบริหารงานสำหรับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ​​​​​​

Contact us:

Waripat Juemjarung

Lead Auditor

Gek Eng Tan

Regional Healthcare Manager