DNVGL.com

ทำไมต้องเป็นพันธมิตรกับเราในการดูแลสุขภาพ

ศาสตร์แห่งความปลอดภัย: จากสำนักงาน 300 แห่งใน 100 ประเทศ เราอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ในการปฏิบัติตามความต้องการของชุมชนดูแลสุขภาพทั่วโลกที่ส่งมอบบริการปรับปรุงผลการดำเนินงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในประเทศและระหว่างประเทศ พนักงานของเราพูดภาษาของท่าน และทราบความต้องการในประเทศ, ระบบการดูแลสุขภาพ และภาษีศุลกากรของท่าน

Partner with us for healthcare

เกี่ยวกับมาตรฐานของเรา

มาตรฐานของ DNV GL สะท้อนถึงศาสตร์แห่งความปลอดภัย และเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้มาตรฐานต่างๆ มีความหมายและมีประสิทธิผล โดยใช้วิธีการที่กำหนดให้และตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลการดำเนินงาน มาตรฐานของเราในสหรัฐอเมริกาได้รับการยอมรับจาก Centers for Medicare and Medicaid สำหรับสถานะที่ถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับโรงพยาบาล ซึ่งได้ควบรวมวิธีการบริหารงานคุณภาพ ISO ทำให้การบริหารองค์กรดีขึ้น, มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมุ่งเน้นการดูแลที่ให้ผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลาง  ​

มาตรฐานระหว่างประเทศของเราสำหรับโรงพยาบาลจัดทำขึ้นโดยอาศัยมาตรฐานเหล่านี้ โดยพิจารณาข้อกำหนดกฎหมายในประเทศและความต้องการทางวัฒนธรรม มาตรฐานจะประเมินข้อกำหนดความปลอดภัยทางคลินิกและความปลอดภัยของผู้ป่วยรวมกับหลักการของระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO และมุ่งเน้นวิธีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายต่อผู้ป่วย ​

พันธมิตรที่ไว้ใจได้

เรายังจัดอันดับความไว้ใจได้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศอังกฤษในนามของ NHS Litigation Authority ซึ่งได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุขในสโลวีเนียเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประเทศสำหรับคุณภาพและค่าเสียหาย (reimbursement) และเป็นพันธมิตรกับ China National Health Research & Development Centre ในการบริหารความเสี่ยงเพื่อการปฏิรูปการดูแลสุขภาพในประเทศจีน​

จากประสบการณ์ที่กว้างขวางของเราในการควบคุมความเสี่ยงทางชีวภาพและการติดเชื้อ เมื่อเร็วๆ นี้ เราได้พัฒนามาตรฐานการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อระหว่างประเทศฉบับแรกสำหรับโรงพยาบาล  นอกจากนี้ เนื่องจากองค์กรที่ดูแลสุขภาพเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงและซับซ้อนมากขึ้น ความต้องการการไว้ใจและความมั่นใจในปฏิบัติการที่จำเพาะเจาะจง เช่น ความมั่นคงปลอดภัยของ IT, ประสิทธิภาพของพลังงาน,การดำเนินงานในห้องปฏิบัติการ,  ความมีชื่อเสียง และความปลอดภัยด้านอาหารกลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป ​

เราเป็นพันธมิตรแบบเบ็ดเสร็จซึ่งสามารถช่วยพัฒนาเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านสู่การดูแลที่มีคุณภาพและให้ผู้ป่วยเป็นจุดศูนย์กลางอย่างยั่งยืนและปลอดภัยมากขึ้นสำหรับองค์กรของท่านด้วยมาตรฐาน ISO ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก